2006

Zak. č.: Akce: Objednatel: Stupeň: Hmotnost:
01 BETONANLAGE STETTER H 2.25 / HAGER SCHWING Stetter VD 14209
  betonárna      
02 BETONANLAGE STETTER H 2.25 / HAGER STACAD, s.r.o. VD 52546
  zásobník kameniva      
03 SPORTOVNÍ HALA TJ SOKOL PORUBA ing.arch. Kotek ZD  
04 G-CENTRUM Ostrava-Zábřeh / TERASA, VSTUP Q-pars, v.o.s. VD 9200
05 BETONÁRNA V2M SCHWING Stetter VD 26214
  nosná OK, schodiště, prvky pro opláštění      
06 BETONÁRNA H1.25-RS / Ostrožská Nová Ves SCHWING Stetter VD 10784
  nosná OK, schodiště, prvky pro opláštění      
07 KOMBINOVANÝ ZPŮSOB VÝROBY MGT Group, a.s. VD 26399
  EPICHLORHYDRINU-most, schodišťová věž      
08 VAKUOVACÍ ZAŘÍZENÍ č.2 TP, a.s. VD 35979
  SO 03.01 HALA LF2 A RH2      
09 SKLADOVÁ HALA KOVOVÉHO MATERIÁLU KT PROJEKT, a.s. VD 28955
  fy REPÁK A SPOL, s.r.o.-OK+jeřábová dráha      
10 ODPRÁŠENÍ VÝKLOPNÍKŮ 5-8 TP, a.s. VD 57183
  PJ 03.01 Plošina pod filtrační zařízení      
11 STACIONÁRNÍ SILO 100m3 STAVECO VD 9324
12 OBJEKT GDX - OSTRAVA HA-ZAM spol. s r.o. VD 45320
  přístřešek 1,2,3      
13 Přístavek 06 - RINGIER HA-ZAM spol. s r.o. VD 25243