Zabýváme se tvorbou dokumentace pro ocelové konstrukce

Hlavní činnost spočívá v tvorbě 3D modelu do podrobnosti stupně odevzdané dokumentace. S takto vytvořeným modelem se dále pracuje. Jsou vyhotoveny projekční výkresy nebo montážní sestavy (půdorysy, řezy, detaily a 3D axonometrie), které jsou předány hlavnímu projektantovi k připomínkování a k odsouhlasení. Z odsouhlasené dokumentace se dále vytváří výkazy materiálů (hrubá sumarizace materiálu příp. výkazy šroubů) a následně výkresy jednotlivých tvarů položek a výkresy dílců pro dílenské svařování.

 

Veškerá dokumentace je zpracována a předána digitálně na CD/DVD nosičích nebo v tištěné podobě.

 

Pro zhotovení dokumentace využíváme pouze legální software. Všechny projekční a konstrukční práce jsou prováděny v programu AutoCAD, základní návrhy a výrobní výkresy jsou modelovány v 3D prostoru programem AdvanceSteel. Pro snadnější dostupnost zákazníka jsou ukládány do nižších verzí programů.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.