Konstruktérská činnost

Konstruktér musí věnovat mimořádnou pozornost jednotlivým detailům, ze kterých se skládá funkční celek nosné ocelové konstrukce. Tento celek má přímou vazbu na zakládání a opláštění stavby. Konstruktér musí dbát na správnou statickou funkci a požadavky aktuálních norem.

Představy o konstruktérech jsou různé. Konstruktér je odborná profese. Konstruktér se zabývá návrhem detailu. Konstruování je tvůrčí činnost, při které se sestavují a kombinují známé prvky a principy. Výsledkem práce konstruktéra je výrobní dokumentace, podle které se bude vyrábět.

Po konstruktérovi se vyžaduje schopnost vyřešit detaily a návaznosti na okolní konstrukce tak, aby vše fungovalo. Zkoordinovat s požadavky kladenými na tyto konstrukce a nakonec to vše srozumitelně vysvětlit prováděcí firmě tak, aby již nemusel na montáži nic řešit. K tomu všemu zpracovává konstruktér na každý prvek ocelové konstrukce výkres.

Výsledná dokumentace musí být natolik provázaná a jasná, že podle takto zpracované dokumentace je montáž snadná a výsledkem je obrovská úspora času i peněz při jejím provádění. Konstruktér tak stojí jako hlavní koordinátor mezi projektantem a výrobou a je coby spojenec dílny a montáže tím odborníkem, jehož si najala výroba pro to, aby byla stavba zdárně provedena.

 

                

                                           Nosná OK - Turceni Gipssilo

Skydive Arena Praha